صابون کم کف Kieralon MFB

این محصول مخلوطی از مواد فعال سطحی و جداکننده هاست. این ماده عامل کاهنده کف مرطوب و بعنوان امولسیون­های پاک کننده و عامل استخراج جهت به حرکت درآوردن و حذف آلودگی های پنبه در طول کل فرآیند می­باشند.

صابون مخلوطsama soap M5

صابون مخلوطsama soap M5  با ماهیت آنیونی نانیونی مناسب جهت سفید کنندگی، شوینده عمومی جهت عملیات آماده سازی و مقدماتی، مناسب برای آهاربری آنزیمی، کم کف مناسب برای فرایند های مختلف،مناسب جهت عملیات پس شور رنگرزی و چاپ