شرکت شیمی پخش نوین اصفهان

به نام خداوند بخشنده و مهربان

مقدمه و زمینه های فعالیت شرکت :

تجربه دیروز مایه تکامل دانش امروز ما گردید.

شرکت شیمی پخش نوین اصفهان در سال ۱۳۸۴ بر بال اندیشه ای کار آفرین در راستای تحقق اهداف صنعتی کشور و توسعه اقتصادی تاسیس شد.این شرکت با پیشینه عمیق اصیل و درخشان چند ساله در امور تحقیقاتی ، اجرائی و ایجاد توسعه روابط اصولی بازرگانی، در سایه الطاف بی انتهای ایزد منان شکل پذیرفت .

ارائه خدمات هم راستا با نیاز روز صنایع نساجی و همراهی مشاوره ای و اجرائی، اجزای تشکیل دهنده پیکره کلی شرکت میباشد.

شرکت شیمی پخش نوین اصفهان ایجاد شرایط کارشناس محوری واعمال دیدگاههای مدیریتی مطابق با نیاز روز صنایع نساجی کشور و حفظ روابط خود با پیشگامان صنایع ذیربط را در زمره اهداف میان مدت و بلند مدت واحد پویای خود قرار داده که اهم خدمات این شرکت به شرح ذیل به حضور گرامیتان در قالب عمومی و کلی معرفی می گردد.

۱- شناسایی تولید کنندگان داخلی و هماهنگی با آنان در جهت بهبود تولید داخلی

۲ – پخش رنگ ، مواد تعاونی و شیمیایی مطابق با نیاز کارخانجات در صورت عدم تولید در داخل کشور

۳ – با اتکا به تجارب خوب کارکنان و ارتقا ء تسلط به خطوط تولید، مشاوره خوبی برای مشتریانیم

۴ – پیوند با دانشگاهیان وشرکت های بزرگ تولیدی و صنعتی معتبر دنیا در راستای افزایش توان علمی و اطلاعاتی

۵ – ایجاد بانک های اطلاعاتی رنگ و مواد تعاونی در راستای استفاده بهینه از سرمایه های استوک

۶ – موجود نمودن رنگها و مواد تعاونی پر مصرف جهت ارائه سریع آنها به مصرف گنندگان

تلگرام

۰۹۱۳۶۸۳۲۹۸۰